Tag Archives: 通关

2009年5月份的自荐成绩出炉咯!


亲爱的蚂蚁们,请注意: 5月份自荐成绩出炉了! 在sher和柒人行那里投票的人当中有一个还不是蚂蚁成员,所以须把其票扣出来。老眼昏花的淑雯差点儿给他当了漏网之鱼。谢谢阿游的细心和通知! 正式的成绩如下: 新生          总得票     反对票     赞成票     成绩      Sher            29          0            29         通关 柒人行          21          0            21         通关 […]

Continue reading...